HP

 

 

 

Ukończyłeś studia pierwszego stopnia na dowolnym kierunku?

 

Tytuł magistra, a tym samym możliwość wstępu na studia doktoranckie, uzyskasz na studiach drugiego stopnia trwających 3 semestry

 

 

 

 

Studia podyplomowe BHP Łódź

 

 

 

 

p1a.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rok utworzenia 1949

 http://www.p.lodz.pl/IIM/images/logo.gif


POLITECHNIKA ŁÓDZKA

 

Katedra Technologii Dziewiarskich i Maszyn Włókienniczych

ul. Żeromskiego 116, 90-924 Łódź, (NIP 727-002-18-95)

image004.jpg

Grupa Mechaniki Maszyn Włókienniczych

i Bezpieczeństwa Pracy

 

Rok akademicki 2018/2019

Dr hab. inż. Michał Frydrysiak

 dr inż. Kinga Stasik, dr inż. Marian Perlikowski, mgr inż. Zbigniew Pawliczak

tel./fax. (42) 631 33 84, imię.nazwisko@p.lodz.pl

 

 

 

                      

 

 

 

 

STUDIA PODYPLOMOWE

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

Zapisy przyjmuje

Politechnika Łódzka,, 90-924 Łódź, ul. Żeromskiego 116

Katedra Technologii Dziewiarskich i Maszyn Włókienniczych

Studia Podyplomowe BHP

tel./fax: ( 42) 631 33 84

e-mail: anna.wilanowska@p.lodz.pl

Kierownik

Dr hab. inż. Michał Frydrysiak

Koordynator

Dr inż. Marian Perlikowski

Cel studiów

Absolwent posiada kwalifikacje dające uprawnienia określone przez przepisy, tzn. może pracować na stanowisku starszego inspektora w przypadku nie posiadania stażu pracy w służbie bhp lub wyższym w przypadku posiadania.

Ramowy program studiów

Zagrożenia mechaniczne, elektryczne, chemiczne, gazowe, pyłowe i biologiczne, promieniowanie. Środki bezpieczeństwa i ochrony. Ochrona człowieka przed szkodliwym działaniem drgań i hałasu. Organizacja stanowiska pracy. Bezpieczeństwo pracy operatorów maszyn i urządzeń. Ergonomia. Prace szczególnie niebezpieczne. Nadzór nad warunkami pracy. Wypadki przy pracy i choroby zawodowe. Ratownictwo medyczne. Ochrona środowiska. Certyfikacja. Szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

System studiów

Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele i trwają dwa semestry. Obejmują 200 godzin wykładów i ćwiczeń, spełniając wymagania aktualnych uregulowań prawnych.

Rozpoczynają się w marcu i październiku.

Kryteria przyjęć

 Ukończone studia wyższe magisterskie, inżynierskie lub licencjat na dowolnym kierunku.

Opłata

Opłata za dwa semestry wynosi 1990 zł i może być rozłożona na raty.

Można starać się o uzyskanie wsparcia finansowego z Urzędu Pracy.

 

 

Dokumenty do pobrania

 

Mapa

 

 

USŁUGI

 Projektowanie przeciwwypadkowych zabezpieczeń maszyn

 

DZIAŁALNOŚĆ

W Katedrze Mechaniki Maszyn Włókienniczych prowadzone są badania głównie w dziedzinie drgań, komputerowego modelowania maszyn i robotyzacji procesów produkcji. W obszarze zainteresowania znajdują się także zagadnienia z zakresu bezpiecznych maszyn, grafiki i technik multimedialnych.

 

Publikacje

1p1.jpg

Mathematical Modelling of Mechanical Properties of Textiles Subjected to Tension.

1p1.jpg

Pulse Excitation of a System Containing a Textile Layer

1p1.jpg

Vibrations of Elastically Supported Masses Separated by a Textile Layer

1p1.jpg

Vibrations of a Rotating System Containing a Textile Element

1p1.jpg

Method of Separating Fabric from a Stack –Part 2

1p1.jpg

Resonance Vibrations of an Elastic System Supported on a Textile Layer

1p1.jpg

Method of Separating Fabric from a Stack –Part 1

1p1.jpg

Application of Textile Items in Supports of Rotating Bodies

1p1.jpg

Chaotic Vibrations of an Object Supported on a Layer of Fibres

1p1.jpg

Modelling the Indicators of Air-Flow Intensity in Different Construction Designs of Nozzles for the Pneumatic Linking of Yarns.

1p1.jpg

Modelling of the Parameters of Air-Flow in Pneumatic Nozzles for Linking Staple and Filament Yarns. Part II: Results of the Average Speeds and Asymmetry of the Air Stream Flowing.

1p1.jpg

Modelling of the Parameters of Air-Flow in Pneumatic Nozzles for Linking Staple and Filament Yarns. Part I. Determining of the Volume Flow and Local Speeds of Air-Flow

1p1.jpg

Impact of an Object on a Layer of Fibres Submerged in a Fluid

1p1.jpg

Determination of the Air Velocity in the Free Stream Flowing out of a Cylindrical and Two-Gap Skewed Jet (Dual Slot Die)

1p1.jpg

Interaction of the Driving Motor and Axially Moving Beam in Textile Machines

1p1.jpg

Influence of Technological Loads on the Dynamic of the Driving System of an Overedge Sewing Machine

1p1.jpg

The Unstable Behaviour of Reciprocally Rotating Shafts in Textile Machines

1p1.jpg

Kinematic Analysis of the Sewing Mechanisms of an Overedge Machine

1p1.jpg

Application of Mathematical Methods to Designing a Cam-Driven Loom Batten

1p1.jpg

Modelling the Batten Lever Mechanism’s Kinematics with a Non-circular Toothed Gear

1p1.jpg

Mathematical Model of a Mechatronic Parallel Finger Gripper for Textiles

1p1.jpg

Mathematical Model of a Mechatronic Pinch-Type Gripper for Textiles

1p1.jpg

Analysis of the Thread Guide Drive Mechanism

1p1.jpg

Noise Suppressor for the Textile Industry

1p1.jpg

Applying Brent’s Method for Calculating the Forces Acting on Sewing Manipulators

1p1.jpg

The Geometry and Kinematics of a Toothed Gear of Variable Motion

1p1.jpg

Computer Simulation of the Kinematics and Dynamic Load of Selected Elements in the Needle Mechanism of a Warp-Knitting Machine

1p1.jpg

Mathematical Model of a Zigzag Sewing Machine with a Timing Belt Driven Hook

1p1.jpg

A model of Fabric Transport in a Sewing Machine Using a Feed Dog Covered with a Supple Material of Increased Friction

 

 

PODRĘCZNIKI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STUDIA DZIENNE I ZAOCZNE

INŻYNIERIA

MATERIAŁOWA

WZORNICTWO

WŁÓKIENNICTWO

 

 

 

 

p2a.jpg

 

 

Patenty

 

 

Przedmioty